Boğaz Enfeksiyonu

Günlük yaşamda çok sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından birisi de boğaz enfeksiyonu yani halk arasındaki adıyla boğaz iltihabıdır. Özellikle havalar soğuduğunda artan boğaz enfeksiyonu şikayetleri hızlı bir şekilde tedavi edilebilir olsa…

Daha fazlasını oku »

Bağırsak Enfeksiyonu

Bağırsak enfeksiyonları, çoğu zaman gıda veya su yoluyla alınan bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından neden olunan yaygın bir sağlık sorunudur. Bu enfeksiyonlar, bağırsaklardaki doğal bakteri dengesinin bozulması nedeniyle ortaya çıkabilir….

Daha fazlasını oku »

İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir? İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), idrar yollarını etkileyen bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon genellikle bakterilerin üretra, mesane, böbrekler veya üreterler gibi idrar yolu organlarına girmesiyle meydana gelir. İYE’ler,…

Daha fazlasını oku »

Helmint Enfeksiyonları

Helminth enfeksiyonları, parazitik solucanların insan vücuduna bulaşması sonucu oluşan bir grup enfeksiyondur. Bu solucanlar, genellikle insanların bağırsaklarında yaşarlar, ancak diğer organlarda da bulunabilirler. Helminth enfeksiyonları, dünya genelinde yaygın bir sağlık…

Daha fazlasını oku »

Prion Enfeksiyonları

Prion enfeksiyonları, beyinde anormal proteinlerin birikmesine neden olan bir grup nadir enfeksiyondur. Normal proteinler, sağlıklı bir şekilde katlanarak görevlerini yerine getirirken, prionlar yanlış katlanır ve zararlı hale gelir. Prion enfeksiyonları,…

Daha fazlasını oku »

Parazitik Enfeksiyonlar

Parazitik enfeksiyonlar, parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Parazitler, canlı organizmaların içinde veya dışında yaşayan, kendilerini çoğaltan ve çoğunlukla konakçı canlıya zarar veren organizmalardır. Parazitler, vücudun birçok farklı bölgesinde enfeksiyonlara neden olabilirler….

Daha fazlasını oku »

Fungal Enfeksiyonlar

Fungal enfeksiyonlar, mantarların neden olduğu mantar enfeksiyonlarıdır. Vücudun birçok farklı bölgesinde enfeksiyonlara neden olabilirler. Fungal enfeksiyonlar, semptomlarına ve etkilendikleri bölgeye göre farklı türlerde sınıflandırılır. Cilt fungal enfeksiyonları, en sık görülen…

Daha fazlasını oku »

Viral Enfeksiyonlar

Viral enfeksiyonlar, virüslerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Virüsler, vücudun farklı bölgelerinde enfeksiyonlara neden olabilirler ve semptomları virüsün türüne ve etkilendiği bölgeye göre farklılık gösterir. Viral Enfeksiyon Örnekleri: Viral enfeksiyonların tedavisi, virüs…

Daha fazlasını oku »

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Bakteriyel enfeksiyonlar, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Bakteriler, vücudun farklı bölgelerinde enfeksiyonlara neden olabilirler. Bakteriyel enfeksiyonlar, semptomlarına ve etkilendikleri bölgeye göre farklı türlerde sınıflandırılır. Örnekler arasında: Bakteriyel enfeksiyonlar, uygun antibiyotik tedavisi…

Daha fazlasını oku »